سود انواع بیمه عمر و پس انداز ایران

همان‌طور گه گفتیم با خرید بیمه عمر، بیمه‌گزار به نوعی یک سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده است که در پایان قرارداد می‌تواند سرمایه خود که شامل حق بیمه‌های پرداختی است و سود حاصل از آن را دریافت کند. سود تضمینی، سودی است که توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود و شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت آن هستند. مطابق آخرین اعلام سازمان بیمه مرکزی مقدار سود تضمینی که باید به سپرده‌های بیمه عمر تعلق گیرد در دو سال اول 16% در دو سال دوم 13% و از سال پنجم به بعد 10% تعیین شده است. سود حاصل از مشارکت نیز سودی است که در اثر فعالیت‌های اقتصادی شرکت بیمه به دست می‌آید. همه شرکت‌های بیمه با حق بیمه‌های دریافتی در امور مختلفی سرمایه‌گذار می‌کنند. بیمه‌گزار بیمه عمر در 85 % از سود حاصل از مشارکت سهیم است.

مديريت سايت

معرفي مدير سايت در اين قسمت قرار ميگرد .

نظرات

براي اين مطلب نظري ثبت نشده است .